Viktig information från Jordbruksverket.

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Den som har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte. 

Uppdatering kring halsböld

Under våren 2020 drabbades några råttor tillhörande ett par medlemmar i föreningarna SRS och SSV av misstänkt halsböld. 
Halsböld sitter typiskt sätt på råttans hals och uppstår utan att några yttre punkt- eller rivsår kan antas vara orsaken. Bölden växer till och spricker ofta av sig själv. När bölden spricker kan råttan behöva veterinärvård och medicinering. Såret kan bli svårbehandlat. 
Halsböld orsakas troligen av en bakterie och är smittsam. Föreningarna beslutade att solidariskt dela på kostnad för provtagning av innehållet i en misstänkt halsböld på medlems råtta.
Tyvärr gav provtagningen ingen ny kunskap i ämnet då inga bakterier påträffades. Föreningarna är dock fortsatt intresserade av att få in information om misstänkta halsbölder och ber medlemmar att kontakta styrelserna vid misstanke om halsböld. 
Eftersom inga nya fall rapporterats in på två månader anses risken för smittspridning mycket låg och råttor kommer återigen att kunna delta på föreningarnas aktiviteter fr.o.m 20200806. 

Stryrelserna för SSV samt SRS

Lägg till SSV till ditt kundkonto hos Granngården.

I senaste numret av Gnagis finns ett tips om att lägga till SSV till ditt kundkonto hos Granngården.

På så sätt hjälper du föreningen att få ta del av en bonus på allt som medlemmarna handlar för hos Granngården.

Här är en enkel manual på hur du går tillväga för att lägga till SSV till ditt kundkonto.

http://www.smadjursvanner.com/wp-content/uploads/2020/06/Ansluta-SSV-till-Granngården.pdf

Angående halsböld på råtta

Angående halsböld på råtta

Det har under april-maj månad dykt upp två fall av halsböld hos råttor som ägs av medlemmar i SRS/SSV. Medlemmar från SSV:s och SRS:s styrelse har haft ett möte för att prata om detta då det är en smittsam sjukdom med risk för spridning.

Vid misstänkta fall av halsböld rekommenderas kontakt med både veterinär och kontaktansvarig för SRS och SSV; Desi Lennklo (lennklo@hotmail.com). Vi försöker att registrera alla fall (anonymt – namn kommer EJ offentliggöras), och hjälpa till med smittspårning.

–        Bölden kommer på framsidan av halsen/under hakan. Det kan börja som en liten knuta som sedan utvecklas till ett sår/en böld som spricker.

–        Råttan blir sällan allvarligt sjuk och det är ovanligt med dödsfall (vad vi vet hittills)

Rekommendationen är att ta prov innan bölden spricker, som bör skickas för bakterieodling till SVA. Kontakta Desi FÖRE provtagning om du vill ansöka om bidrag.  
Man kan i efterhand ansöka om att få kostnaden för själva provtagningen (ej veterinärbesöket) ersatt. Utlåtande från SVA samt kvitto på provtagning ska då sändas till Desi. I vissa fall behövs antibiotika, även av den anledningen rekommenderas veterinärbedömning.                                                                      

SRS och SSV kommer att arbeta tillsammans i denna fråga för att minimera smittspridning, mer information kommer att komma.

Med anledning av risk för spridning av smittsam sjukdom ställer SSV och SRS tills vidare in träffar, aktiviteter och utställningar för råttor. Medlemmar rekommenderas vidare att minimera kontakt råttor emellan tills vidare.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för SSV och styrelsen för SRS