Uppfödarregler

1. Uppfödare i Officiell djurart/avelsförening godkänns automatiskt  vid uppvisande av uppfödarbevis. Man måste dock även ha varit medlem i  Sydsveriges Smådjursvänner (SSV) i 1 år. Uppfödare av djurslag som inte har  någon officiell förening går under §2.

2. För övriga gäller följande  för att kunna registrera sig som uppfödare.Man måste vara medlem i  Sydsveriges Smådjursvänner (SSV), man ska även ha varit medlem i minst 1år. Medlem som ansöker om att bli  registrerad uppfödare i SSV ska ha fyllt 16 år. Medlem under 16 år måste ansöka tillsammans med en förälder som också är medlem i SSV.

Gemensamma regler.
3. Ansökan måste godkännas av  styrelsen.

4. Minst två djur från egen uppfödningen skall ställas ut på SSV:s utställningar. Man ska som uppfödare deltaga regelbundet på olika evenemang utöver utställningarna.

5. En uppfödare i SSV ska  följa jordbruksverkets regler och rekommendationer om djurhållning, SSV:s regler  och respektive djurarts officiella förenings uppfödare och avels rekommendationer.

6. Uppfödare i SSV som inte  följer regler, rekommendationer och/eller medvetet missköter sina djur, har  missbrukat SSV:s förtroende och avstängs som registrerad uppfödare hos SSV  tillsvidare. Förfrågan om återregistrering kan göras en gång per år.

7. Ansökningshandlingar  rekvireras via ordförande i SSV eller hämtas från föreningens hemsida. Skriftlig  ansökan skall skickas till ordförande med vanlig
post, då ansökan ska skrivas  under av den sökande. Skriv även i ditt födelsenummer, de 6 första siffrorna. Då  ansökan inkommit till uppfödarregistratorn kommer den att behandlas så snart det  är möjligt av sittande styrelse.

8. I samband med att man skickar in och ansöker om att bli registrerad uppfödare i SSV skall registreringsavgift betalas in på SSV:s konto
Plus-Giro: 485 43 41-7 Sydsveriges Smådjursvänner. Avgiften är 100 kr och på inbetalningsavin skall medlemsnummer, namn, adress och  telefonnummer anges. Avgiften tas ut även om ansökan avslås, då det är en  administrativ avgift.

9. Inför varje årsskifte  skickas en uppdateringsblankett ut till uppfödarna. Blanketten skall fyllas i  och snarast sändas tillbaka till uppfödarregistratorn med aktuella uppgifter och  uppdateringsavgiften på 50kr skall betalas in till SSV:s konto Plus-Giro: 485 43 41-7 Sydsveriges Smådjursvänner.

10. Registrerad uppfödare i  SSV har rätt att ha sina uppgifter på de listor som ligger på föreningens  hemsida och vid andra tillfällen. Lista med registrerade uppfödare finns med i 2 nummer av Gnagarposten, SSV:s medlemstidning som kommer ut 6 gånger/år  .

11. Upphör uppfödningen kommer uppfödarnamnet vara skyddat för all framtid inom SSV.

12. SSV registrerad  uppfödning är ett ansikte utåt för föreningen. Som SSV uppfödare skall du verka  för föreningens bästa, samt kunna erbjuda friska och trevliga sällskapsdjur. God avelsetik och uppfödarmoral skall efterlevas. En ansvarsfull  attityd gentemot de djur uppfödningen producerar samt djurköpare skall
råda.

13. SSV registrerad uppfödare godkänner att underkasta sig för inspektion av styrelsen.

14. Försäljning av djur till  djuraffärer skall undvikas, men blir man tvungen att göra detta ska det  göras till av styrelsens rekommenderade djuraffärer.

15. Uppfödda djur ska  registreras i de officiella djurföreningarna. Är djuren korsningar, sådana varianter eller djurslag som inte går att registreras undantas de från denna paragraf.