Drogpolicy

Denna drogpolicy innehåller riktlinjer för hur vi inom Sydsveriges Smådjursvänner agerar i frågor rörande tobak, alkohol och droger, då vi har många barn och ungdomar i vår förening.

Som vuxna ska vi vara medvetna om att vi är föredömen för barn och ungdomar. Vårt beteende och våra värderingar kommer att påverka de unga människor som växer upp och ska forma sina egna värderingar.

Vid evenemang såsom utställningar, utflykter, gemensamma aktiviteter m.m. gäller följande:

  • Ingen alkoholförtäring är tillåten vid föreningens arrangemang.
  • Användning av droger är inte tillåten vid föreningens arrangemang. Undantaget är receptbelagda mediciner som nyttjas efter läkares ordination.
  • Rökning ska ske på anvisad plats där rök inte stör andra deltagare.

Vid evenemang såsom fester, restaurangbesök m.m. gäller följande.

  • Måttlig alkoholförtäring är tillåten av myndig person, i enlighet med svensk alkohollagstiftning. Fylleri är inte tillåtet, då vi även vid fester är föredömen för barn och ungdomar.
  • Användning av droger är inte tillåten vid föreningens arrangemang. Undantaget är receptbelagda mediciner som nyttjas efter läkares ordination.
  • Rökning ska ske på anvisad plats där rök inte stör andra deltagare. Finns det regler ifrån tex en restaurant ska dessa följas före föreningens regler.

Får vi kännedom om att någon av våra omyndiga medlemmar använder alkohol eller droger, ska vi som förening i första hand kontakta vårdnadshavarna för att informera dem och försöka stötta både barn och föräldrar att söka hjälp för eventuella missbruk.
Myndiga personer med drog- eller alkoholproblem, ska vi försöka stötta att söka hjälp för eventuella missbruk ifrån professionella vårdgivare eller stödgrupper.

I övrigt vill vi uppmana alla till ett moget, ansvarsfullt och lugnt agerande när vi möter varandra och befinner oss i närheten av djur.

Med vänlighet och sunt förnuft kommer man långt, och får en både trevlig och utvecklande förening där vi kan ägna oss åt vårt djurintresse fullt ut.