Uppdatering kring halsböld

Under våren 2020 drabbades några råttor tillhörande ett par medlemmar i föreningarna SRS och SSV av misstänkt halsböld. 
Halsböld sitter typiskt sätt på råttans hals och uppstår utan att några yttre punkt- eller rivsår kan antas vara orsaken. Bölden växer till och spricker ofta av sig själv. När bölden spricker kan råttan behöva veterinärvård och medicinering. Såret kan bli svårbehandlat. 
Halsböld orsakas troligen av en bakterie och är smittsam. Föreningarna beslutade att solidariskt dela på kostnad för provtagning av innehållet i en misstänkt halsböld på medlems råtta.
Tyvärr gav provtagningen ingen ny kunskap i ämnet då inga bakterier påträffades. Föreningarna är dock fortsatt intresserade av att få in information om misstänkta halsbölder och ber medlemmar att kontakta styrelserna vid misstanke om halsböld. 
Eftersom inga nya fall rapporterats in på två månader anses risken för smittspridning mycket låg och råttor kommer återigen att kunna delta på föreningarnas aktiviteter fr.o.m 20200806. 

Stryrelserna för SSV samt SRS