Observera inför Utställningen 1/7.

För att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar har styrelsen 20230615 beslutat att införa en tillfällig begränsning gällande medlemmars rätt att deltaga på utställningen 20230701. Medlemmar som under de tre närmaste månaderna före utställningen har importerat djur från annat land och haft djuren i sitt hushåll, äger inte rätt att deltaga. Begränsningen gäller samtliga SSV-djurslag.