Kallelse till ÅRSMÖTE 2023

13 mars kl. 19.00 via zoom

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till kassören (kassor@smadjursvanner.com) med ert namn och medlemsnummer (födelsedatum) senast 10/3.

OBS! Eftersom årsmötet genomförs digitalt kommer röstberättigad medlem inte att kunna åberopa sluten omröstning vid val.

OBS! Uppdaterad kallelse med valberedningsförslag finns inom kort på SSVs hemsida.