Angående halsböld på råtta

Angående halsböld på råtta

Det har under april-maj månad dykt upp två fall av halsböld hos råttor som ägs av medlemmar i SRS/SSV. Medlemmar från SSV:s och SRS:s styrelse har haft ett möte för att prata om detta då det är en smittsam sjukdom med risk för spridning.

Vid misstänkta fall av halsböld rekommenderas kontakt med både veterinär och kontaktansvarig för SRS och SSV; Desi Lennklo (lennklo@hotmail.com). Vi försöker att registrera alla fall (anonymt – namn kommer EJ offentliggöras), och hjälpa till med smittspårning.

–        Bölden kommer på framsidan av halsen/under hakan. Det kan börja som en liten knuta som sedan utvecklas till ett sår/en böld som spricker.

–        Råttan blir sällan allvarligt sjuk och det är ovanligt med dödsfall (vad vi vet hittills)

Rekommendationen är att ta prov innan bölden spricker, som bör skickas för bakterieodling till SVA. Kontakta Desi FÖRE provtagning om du vill ansöka om bidrag.  
Man kan i efterhand ansöka om att få kostnaden för själva provtagningen (ej veterinärbesöket) ersatt. Utlåtande från SVA samt kvitto på provtagning ska då sändas till Desi. I vissa fall behövs antibiotika, även av den anledningen rekommenderas veterinärbedömning.                                                                      

SRS och SSV kommer att arbeta tillsammans i denna fråga för att minimera smittspridning, mer information kommer att komma.

Med anledning av risk för spridning av smittsam sjukdom ställer SSV och SRS tills vidare in träffar, aktiviteter och utställningar för råttor. Medlemmar rekommenderas vidare att minimera kontakt råttor emellan tills vidare.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för SSV och styrelsen för SRS