Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte

februari 15 , 19:00 20:30

Kallelse till ÅRSMÖTE
15 februari kl. 19.00 via zoom

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till ordförande (lennklo@hotmail.com) med ert namn och medlemsnummer (födelsedatum) senast 10/2.
Eftersom årsmötet genomförs digitalt kommer röstberättigad medlem inte att kunna åberopa sluten omröstning vid val.


DAGORDNING
§1 Årsmötet öppnas
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för årsmötet
§4 Val av sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, röstlängdsjustering
§6 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
§7 Verksamhetsberättelse
§8 Vinst och förlusträkning
§9 Revisorernas berättelse
§10 Frågan om ansvarsfrihet
§11 Val av styrelse
Vice Ordförande (2år)
Kassör (2år)
Ledamot (2år)
Ledamot (2år)
Ledamot (fyllnadsval 1år)
Suppleanter (1år)
§12 Val av revisorer och revisorsuppleant
Conny Obrell (revisor), Maria Bejmar (revisorsup.)
§13 Val av valberedning
§ 14 Ev. inkomna motioner
§ 15 Mötet avslutas