Observera inför Utställningen 1/7.

För att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar har styrelsen 20230615 beslutat att införa en tillfällig begränsning gällande medlemmars rätt att deltaga på utställningen 20230701. Medlemmar som under de tre närmaste månaderna före utställningen har importerat djur från annat land och haft djuren i sitt hushåll, äger inte rätt att deltaga. Begränsningen gäller samtliga SSV-djurslag.

Utställningsinbjudan

Lördagen den 1 juli bjuder SSV på utställning, agilitytävling, Drive in bedömning samt extra tävlingar på Ullstorps Gård, utanför Höör.

Föreningens fina café serverar fika- och lunch.

På plats finns ett antal försäljare av tillbehör samt representanter för andra smådjursföreningar, biodlare, lantbruksdjur och Svenska brukshundklubben.

Passa på att köpa medlemstillverkade hängmattor, smycken, foder, burinredning och andra produkter.

Du kan även gå en tipspromenad och titta på gårdens getter, gäss och höns och Du och Ditt djur kan prova på att måla en tavla tillsammans eller vara med i en rolig extra tävling.

Ponnyridning arrangeras under dagen.

Klä er efter väder och ta med egna stolar/bord, picknickfiltar etc.                                Ta gärna med uteleksaker för barnen!

Det finns endast en torrtoa på området.

Hundar är välkomna! Men ha hunden i koppel med hänsyn till deltagande smådjur och gårdens djur. 

VARMT VÄLKOMNA!!!

Välkomna till en fantastisk dag!                   

Kallelse till ÅRSMÖTE

13 mars kl. 19.00 via zoom

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till kassören (kassor@smadjursvanner.com) med ert namn och medlemsnummer (födelsedatum) senast 10/3.

OBS! Eftersom årsmötet genomförs digitalt kommer röstberättigad medlem inte att kunna åberopa sluten omröstning vid val.

OBS! Uppdaterad kallelse med valberedningsförslag finns inom kort på SSVs hemsida.

Information om Papova

Under våren och sommaren 2022 har det funnits starka misstankar om att guldhamstrar i Skåne har smittats och blivit sjuka av viruset papova.

I juli beslutade sig styrelsen för Sydsveriges Smådjursvänner att föreningen skulle bekosta obduktionskostnad för att få klarhet i om det verkligen rörde sig om papova då en medlems djur insjuknat i misstänkta symtom.

Rapporten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) fastställde att mycket tyder på att djuret var smittat.

Dock finns det inte någon möjlighet att utföra ett virustest i Sverige utan SVA går på obduktionsfynd såsom tumörer och deras utbredning.

Papova har under många år utgjort ett hot mot den svenska guldhamsterpopulationen och fram tills för ca 5år sedan vidtogs långtgående åtgärder för att hindra smittspridning vid utbrott. Läget har idag förändrats och Svenska Hamsterföreningen (SHF) vidtar inte längre några restriktioner vid konstaterade fall.

SSVs styrelse har

beslutat att följa riksföreningens linje med följande motivering:

Papova är en ytterst smittsam virussjukdom som smittar via droppar av urin/saliv i luften och via ytor.

Viruset verkar kunna leva utanför värddjur extremt länge och inkubationstiden kan vara längre än ett halvår.

Symtomen kan vara yttre vårtor, företrädelsevis i ansiktet, som sedan sprider sig. Men lika vanligt är inre tumörer/tumörer i lymfsystemet. Ibland kan unga djur plötsligt dö utan föregående symtom.

Det finns ingen statistik över hur stor andel av de djur som utsätts för smitta som faktiskt utvecklar symtom.

Men mest troligt är många guldhamstrar i Sverige redan resistenta mot viruset.

Idag är läget ett annat än för några år sedan. Hamstersverige har vuxit, vi har numera tre föreningar som samlar hamsterägare och utbytet med andra länder har ökat.

I dagens läge är det inte möjligt att skydda våra guldhamstrar genom försiktighetsåtgärder.

Istället kommer papova-viruset att spridas under kommande år och förhoppningen är att en spridning kommer att skapa mer resistenta guldhamstrar framöver.

SSVs styrelse beslutar därför att aktiviteter och utställningar kommer att fortgå, men naturligtvis är sjuka djur och djur med symtom inte välkomna att delta.

Vidare rekommenderar styrelsen att varje djurägare tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning på evenemang, bl.a. genom rigorös hygien och genom att inte hantera andras djur utan att först fråga om lov.

Styrelsen vill även betona att deltagande vid aktiviteter ofrånkomligen kommer att innebära en risk för att man utsätter sitt/sina djur för smittorisker oavsett sjukdomar.

Detta måste dock vägas mot nyttan och glädjen som aktiviteterna innebär.

Genom att vi tillsammans gör vårt yttersta för att göra våra evenemang så säkra som möjligt är styrelsens förhoppning att papova i framtiden inte kommer att utgöra ett stort problem för bl.a guldhamstrar i Sverige.

/SSVs styrelse

Sommarutställingen – Smittsam sjukdom på råttor.

Sommarutställningen är framflyttad.

På grund av att smittsam sjukdom i nuläget drabbat ett flertal djurägare i södra Sverige (se nedan) har SSVs styrelse på ordinarie styrelsemöte 220607 beslutat att framskjuta sommarens utställning.
Preliminärt till sensommaren/början av hösten.
Håll utkik i våra kanaler efter uppdaterad information och var rädda om er och era små vänner i sommar!
/Styrelsen

Information om smittsam luftvägssjukdom

SRS (Svenska Råttsällskapet) och SSV (Sydsveriges Smådjursvänner) har fått kännedom om fall av smittsam luftvägssjukdom, första kända fallen kom i december 2021.

En råtta som drabbas insjuknar ofta snabbt med luftvägssymtom liknande lunginflammation. Råttan får ökad andningsfrekvens och nedsatt allmäntillstånd (sitter för sig själv, äter dåligt, uppburrad päls). Förloppet kan gå väldigt snabbt, från helt frisk till svårt sjuk på 12 timmar.

Vibranord verkar ha effekt om det sätts in tidigt i förloppet, men ett flertal råttor har avlidit eller avlivats pga. svår andningspåverkan. Smittan är misstänkt luftburen, troligen droppsmitta. Ej säkert fastställd om det är virus el bakterie. Obduktion som gjorts på avlivade råttor har visat fynd av Bordetella bronchiseptica, men med denna metod kan man inte påvisa luftvägsvirus. Carbacillus är också svår att upptäcka vid obduktion.Bordetella bronchiseptica kan drabba och smitta mellan flera olika djurslag. Råtta, mus, kanin, marsvin och hund är kända. Gällande andra gnagare finns misstanke om att även vissa exotiska gnagare kan bära på bakterien. Endast råttor har bekräftats bära på Bordetellabronchiseptica vid obduktion ännu så länge.

Vi går ut med rekommendation till våra medlemmar att vara extra försiktiga just nu. Man bör tänka sig för vid besök hos/kontakt med andra råttägare, och inköp av råttor. Vid inköp/omplacering av råttor rekommenderas karantän – det är dock nödvändigt med strikt karantän med bl.a. luftslussar för att undvika smitta vid denna typ av luftburen luftvägssjukdom. Strikt karantän är svårt att åstadkomma i samma hem där råttor redan bor. En lösning är att karantän sker på annan plats, t.ex. hos en bekant utan råttor/gnagare. Förutom fall hos råttor, har även enstaka misstänkta fall hos möss dykt upp. Det är också oklart om friska djur kan vara bärare av smittan.

Var extra uppmärksam på ev. insjuknande – vid andningsbesvär hos råtta rekommenderas akut veterinärbedömning. Om det är denna smitta, behöver man åka på jourtid för att råttan ska ha en chans att överleva. Se till att du vet vilket/vilka djursjukhus som finns i din närhet. Akuta andningsbesvär med bukandning och nedsatt allmäntillstånd bör ALLTID HANDLÄGGAS AKUT.

För medlemmar i SRS och/eller SSV finns möjlighet att få obduktion bekostad av föreningarna. Kan detta vara aktuellt, behöver det avlidna/avlivade djuret förvaras i kylskåp el motsvarande och transporteras nedkylt. Transporthjälp till SVA i Uppsala kan ordnas via djursjukhus. Kontakta nedanstående personer gällande frågor om obduktion. Vid akuta andningsbesvär, kontakta istället veterinär.

SSV: Désirée Lennklo tel 0735579671
SRS: Beatrice Joneken tel 076-777 69 40

Årsmöte 6/4 18.00

Även i år kommer vi att hålla årsmötet digitalt.

Skicka en anmälan till kassor@smadjursvanner.com, så får du länken till mötet någon dag innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar finns i kommande Gnagarposten!

Hälsningar

Styrelsen

Viktig information från Jordbruksverket.

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Den som har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte. 

Kommande evenemang

Nu har styrelsen planerat kommande event.Vi ska prova något nytt i dessa Coronatider och göra digitala event , något som är nytt i vår 40åriga historia. Vi startar med vårt traditionsenliga julfirande som ett prov för att se om tekniken vill vara med oss.

Kalendarium

11/12 Smådjurens digitala julafton!Ta fram glöggen, djuren och koppla upp dig! Vi får visa upp ett djur var som kan vara lite extra juligt dagen till ära och så röstar vi fram sötaste juldjuret på facebook! Topic: Julfest SSV

Mer info finns under evenemang

10/1 Manusstopp Gnagis nr 1, 2021

13/1 Digital agilitykväll med agilitydomare Daniel Thufvesson kl. 19.00-20.30Kostnad: 30kr (Anmäl genom att skicka ett mail med din e-postadress till lennklo@hotmail.com samtidigt som du sätter in avgiften med ditt namn som meddelande på SSVs konto senast dagen 10/1).

20/2 Grillkväll utomhus med smådjurssnackPlats: HöörTag med det du vill grilla, eventuell hund och ett glatt humör! Anmäl senast dagen före till: lennklo@hotmail.com (Först till kvarn gäller om Folkhälsomyndighetens regler om begränsat antal personer ligger kvar!).

14/3 ÅRSMÖTE, digitalt kl. 13.00. Årsmöteshandlingar och mer info om mötet kommer att läggas upp på hemsidan samt facebook senast två veckor i förväg.

3-4/7 SSV sommarutställning

Uppdatering kring halsböld

Under våren 2020 drabbades några råttor tillhörande ett par medlemmar i föreningarna SRS och SSV av misstänkt halsböld. 
Halsböld sitter typiskt sätt på råttans hals och uppstår utan att några yttre punkt- eller rivsår kan antas vara orsaken. Bölden växer till och spricker ofta av sig själv. När bölden spricker kan råttan behöva veterinärvård och medicinering. Såret kan bli svårbehandlat. 
Halsböld orsakas troligen av en bakterie och är smittsam. Föreningarna beslutade att solidariskt dela på kostnad för provtagning av innehållet i en misstänkt halsböld på medlems råtta.
Tyvärr gav provtagningen ingen ny kunskap i ämnet då inga bakterier påträffades. Föreningarna är dock fortsatt intresserade av att få in information om misstänkta halsbölder och ber medlemmar att kontakta styrelserna vid misstanke om halsböld. 
Eftersom inga nya fall rapporterats in på två månader anses risken för smittspridning mycket låg och råttor kommer återigen att kunna delta på föreningarnas aktiviteter fr.o.m 20200806. 

Stryrelserna för SSV samt SRS

Lägg till SSV till ditt kundkonto hos Granngården.

I senaste numret av Gnagis finns ett tips om att lägga till SSV till ditt kundkonto hos Granngården.

På så sätt hjälper du föreningen att få ta del av en bonus på allt som medlemmarna handlar för hos Granngården.

Här är en enkel manual på hur du går tillväga för att lägga till SSV till ditt kundkonto.

http://www.smadjursvanner.com/wp-content/uploads/2020/06/Ansluta-SSV-till-Granngården.pdf