Föreningen bildades 1980 
Det var först på 1970- och 1980-talen som det blev populärt att hålla smådjur och andra sorters gnagare som sällskapsdjur. Kaniner har visserligen hållits som avelsdjur sedan 1200-talet, men på den tiden avlade man dem främst för köttets skull.

Den första svenska förening som grundades för smådjur (om vi  inte räknar in kaninerna)
var Smådjursklubben som grundades 1973, av Gemma Snellman och Sofia Uppman.

Den andra svenska smådjursföreningen som grundades var Sydsveriges Smådjursvänner (SSV). SSV grundades på hösten 1980, närmare bestämt den 7 september 1980. Grundare var bl.a. Margaretha von Wedel, Gunilla Stjernfeldt och Christina Nordblad. Margaretha von Wedel valdes som kassör, en uppgift som hon behöll ända fram till 1999. (Hon efterträddes av Maria Olsson, som fortfarande är föreningens kassör). Som redaktör valdes Gunilla Stjernfeldt,  och hon behöll den posten fram till 1992. (Nuvarande redaktör, Charlotte Eklund,  övertog redaktörskapet i januari 1995). Till ordförande valdes Christina  Nordblad. Hon avgick som ordförande 1986, men några år senare intog hon åter  ordförandeposten under en period.

Medlemstidningen får sitt namn 
Medlemsbladet utkom med sitt första nummer under senhösten 1980. Det bestod den gången av tre sidor i A4-format och hette just ”medlemsbladet”. På den tiden var dator inte något vanligt förekommande, utan det var saker som skrivmaskin och gnuggbokstäver t.ex. som gällde. En tävling utlystes för att hitta ett bra namn till ”medlemsbladet”. Namnet Gnagarposten  var det som vann, på andra och tredje plats kom namnen Maskrosbladet och Salladsbladet. Namnet Gnagarposten fick ”medlemsbladet” heta från och med nummer  4, 1981. Sitt nuvarande format i A5 fick tidningen inte förrän 1985.

Margaretha, som var SSV:s trogna kassör, beslöt sig för att använda rubriken ”Kassören har ordet” i Gnagarposten och där skriva lite olika saker som berörde kassörssysslan, men även till att hälsa medlemmar välkomna. Denna trevliga idé om att hälsa medlemmar välkomna lånade Margaretha från England, där föreningar brukade hälsa sina medlemmar välkomna när de hade något meddelande i tidningen ”Fur & Feather”.

Kanske kan det vara lite kul att få veta hur mycket det kostade att vara medlem i SSV på den tiden? Jo 1981 kostade det 20 kr för juniorer, 30 kr för seniorer och familjemedlemskap kostade 50 kr. Vi hade en fjärde grupp för medlemsavgifter också, nämligen 2 vuxna eller 2-3 syskon och för dem kostade det 40 kr. Denna sista grupp tog vi bort efter några år, då det var väldigt få som löste ett sådant medlemskap. I december 1980 hade SSV 30 medlemskap, som omfattade 41 personer.

Första utställningen – 1981 
SSV:s allra första smådjursutställning hölls den 25 april 1981. Då fanns det endast bedömning för marsvin och guldhamstrar. 39 marsvin och 9 hamstrar deltog.

I samband med att SSV bildades hösten 1980, startade Margaretha von Wedel den första utbildningen för blivande marsvinsdomare, en utbildning som innehöll både praktik och teori. Margaretha reste årligen till England där hon vidareutbildade sig i marsvinsbedömning, och där fick hon även sin utbildning som råttdomare av den engelske råttdomaren Nick Mays.

Då Margaretha hade bra kontakt med National Cavy Club i England, fick SSV tillåtelse att använda deras standard vid bedömning av marsvin  inom SSV, och denna använder vi fortfarande. För råttorna fick vi tillåtelse att  använda standard ifrån National Fancy Rat Society (NFRS), och 1987 blev SSV associerad medlem till NFRS.

För hamstrarna fick vi tillåtelse att använda standarden från  British Hamster Associations (BHA), och den använder föreningen fortfarande.

Det var också Margaretha som införde det här med att skriva domarkommentarer om djuren efter en utställning, och även den idén är hämtad ifrån England.

Varför just England? England var tidiga med smådjursutställningar och ses lite som ett föregångarland, de har arrangerat utställningar för marsvin och råttor i över 100 år. (Första råttutställningen i England hölls år 1901, första marsvinsutställningen hölls i slutet av 1800-talet). I juni 1888, bestämde the National Cavy Club i England den allra första standarden för marsvin, och den är ursprunget till dagens standard. På den tiden fanns det endast tre marsvinsraser; abessinier, peruaner och släthåriga. Max poäng var 50.

En hel del fina ras-marsvin importerades till Sverige ifrån England, för att användas i avel.

Utställningarna hos SSV har utökats under årens lopp. Från att från början endast omfatta marsvin och guldhamstrar har vi nu allt fler djurslag på utställningarna.

  •  Våren 1984 beslutar SSV att införa bedömning av dvärghamstrar och råttor.
  •  År 1986 infördes bedömning av gerbiler, och även veteranklass för råttor och dvärghamstrar. På vårens utställning 1986 deltog 130 marsvin och 67 hamstrar.
  •  1987 deltog 165 marsvin på vårutställningen. 25 råttor, 18 gerbiler och 39 hamstrar deltog på höstutställningen.
  •  I september 1989 införde SSV bedömning för ”marsvin med ägare under 15 år” i egen klass. (En speciell utställningsklass efter dansk förebild. Denna idé föreslogs faktiskt redan på ett styrelsemöte år 1981, då efter en engelsk förebild, men förslaget bordlades.)
  • Drygt 10 år senare, i april 1999, infördes bedömning av ”hamstrar med ägare under 15 år” i egen klass.
  • Våren 2000 infördes keldjursbedömning för kaniner. Under år 2000 blev det också för första gången möjligt att anmäla sig via internet till SSV:s utställningar.
  • Våren 2004 infördes bedömning av möss.