Så går en utställning till
SSV anordnar bedömningsutställningar för
marsvin, hamstrar, råttor, sällskapskaniner, möss och gerbiler.
För att få ställa ut sitt djur måste man vara medlem i SSV.
Genom vår medlemstidning får man information om tid och plats för utställningen,
och man måste anmäla sig före det datum som står angivet i tidningen.
Anmälan görs på de blanketter som skickas ut till våra  medlemmar.

Ditt djur behöver inte ha stamtavla för att få lov att ställas ut,
och djuret behöver inte heller vara rasrent. Men det är bra om du vet djurets ålder.

På utställningen delar domarna in djuren i olika klasser
I klassen för rasdjur dömer domaren efter en engelsk standard.
Djurets utseende, färg och pälstyp ska stämma med det som står angivet  i standarden.
Det finns även en klass för korsade djur, och där bedömer man mest  hur välskött djuret är.
För marsvin finns det en separat utställning för de marsvin som har ägare under 15 år.
Dessa marsvin bedömer man också efter hur välskötta de är, och de rastypiska dragen spelar mindre roll.
Här är det t ex viktigt att du har klippt klorna på marsvinet och att marsvinet har ett bra temperament så det inte biter domaren.

Utställningen börjar med incheckning
Då anmäler du att ditt djur har kommit och det prickas av i utställningskatalogen. Djuret får ett nummer som du sätter på buren, och när domaren ropar upp ditt nummer är det dags för bedömning. Då bär du fram ditt djur på en handduk till domarbordet. Domaren tittar och känner på ditt djur. Djuret får olika poäng, beroende på hur välskött det är eller hur rastypiskt det är. Max poäng är 100, men det är ovanligt att ett djur får full poäng.

När alla djur är bedömda är det prisutdelning
I varje klass delas ett 1:a pris ut, och om det är många djur  i en klass delas det även ut 2:a, 3:e och 4:e pris. Alla 1:a pristagare får  sedan samlas framme hos domarna. Nu ska utställningens allra bästa djur utses,  nämligen den som blir Best In Show (BIS). En hamster, ett marsvin, en gerbil  samt en råtta kan bli BIS. På utställningen för marsvin där ägarna är under 15  år kallas motsvarande pris för Bäst På Denna Utställning (BPDU).

Ofta delas det även ut en del roliga hederspris t ex till maffigaste marsvinet eller råttan med längsta svansen.
Dessa priser är skänkta av våra medlemmar, och det är den som skänker priset som bestämmer vad det ska gå till.
Domarna brukar också utse sina egna favoriter, som även de får små extra priser.

En utställning tar oftast en hel dag. Det finns även andra små aktiviteter som gurkätartävling för marsvin, labyrint för ”svansdjuren”, publikens favorit, tipsrunda och lotteri. (Det kan variera något från utställning till utställning.) Vi har även försäljning av diverse föreningsartiklar.