Medlemskap

Som medlem i SSV är du välkommen att ställa ut dina djur på våra utställningar och delta i medlemsaktiviteter. Du får också vår fina medlemstidning Gnagarposten, som utkommer 3 gånger per år.   Våra medlemsavgifter är enligt följande:
Medlemsskap
Junior (under 18 år):
Senior (över 18 år):
Familj:
1/1-31/12 (helår)
125 SEK
175 SEK
230 SEK
1/7-31/12 (halvår)
65 SEK
90 SEK
115 SEK
Dessa medlemsavgifter gäller om du är bosatt i Sverige. Kontakta kassören (nedan) för information om medlemskap utanför Sverige.
 
 
För att bli medlem betalar du in rätt belopp på vårt postgirokonto 485 43 41-7. Ange ditt namn, adress, telefonnummer samt födelseår, -månad, -dag  (t.ex. 840206) = medlemsnummer. Som betalningsmottagare skriver du Sydsveriges Smådjursvänner.
När din ansökan godkänts kommer nästa nummer av Gnagarposten, inklusive medlemskort, hem i din brevlåda.
 
Mejla kassören på zurvivings@live.se för mer info!
 
Välkomna som medlemmar!