Medlemskap

Som medlem i SSV är du välkommen att ställa ut dina djur på våra utställningar och delta i medlemsaktiviteter. Du får också vår fina medlemstidning Gnagarposten, som utkommer 3 gånger per år.   Våra medlemsavgifter är enligt följande:
Medlemsskap
Junior (under 18 år):
Senior (över 18 år):
Familj:
1/1-31/12 (helår)
125 SEK
175 SEK
230 SEK
1/7-31/12 (halvår)
65 SEK
90 SEK
115 SEK
Dessa medlemsavgifter gäller om du är bosatt i Sverige. Kontakta kassören (nedan) för information om medlemskap utanför Sverige.
 
 
För att bli medlem betalar du in rätt belopp på vårt postgirokonto 485 43 41-7. Ange ditt namn, adress, telefonnummer samt födelseår, -månad, -dag  (t.ex. 840206) = medlemsnummer. Som betalningsmottagare skriver du Sydsveriges Smådjursvänner.
När din ansökan godkänts kommer nästa nummer av Gnagarposten, inklusive medlemskort, hem i din brevlåda.
 
Mejla kassören på zurvivings@live.se för mer info!
 
Välkomna som medlemmar!
 
Vi behöver dina personuppgifter för att du ska kunna bli medlem. Personuppgifterna lagras i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Om du inte uppger dina personuppgifter kan du inte bli medlem. Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/