Aktuellt

  • Sydsveriges Smådjursvänner bjuder in till sommarutställning:

Standardbedömning: Möss, Råttor, Guldhamstrar, Dvärghamstrar & Gerbiler

Keldjursbedömning av marsvin, kanin & exotiska smådjur*
*(degu, natalpälsråtta, zebramus, taggmus, jird & duprasi)

Agility för samtliga djurslag utom marsvin & kanin

Lördagen den 7/7
Plats: Ullstorps gård 402, 243 93 Höör
Tid: Incheckning av djur: kl. 08.30- 09.15. Funktionärer samlas kl. 08.00
Bedömningen startar kl. 09.30, räkna med att prisutdelning startar först kl. 16.30!

Sista anmälningsdag: 1/7. Anmälningar efter detta datum är ogiltiga. Anmälan göras antingen genom att skicka in blanketter eller genom att maila samma information.till:
Désirée Lennklo, lennklo@hotmail.com
Désirée Lennklo, Ullstorps Gård 402, 243 93 Höör

Utställningsklasser
Djuret måste ha fyllt 3 månader för att få deltaga i bedömningen!
NYHET! För att minska kontanthanteringen uppmanas samtliga utställare att betala in 10kr extra för att få en katalog. Betala alltså in 10kr till utöver din anmälningsavgift. OBS! Det kommer endast att tryckas katalog till de som betalt in i förväg. Missa inte din katalog. Katalogerna ingår i ett lotteri med fina vinster!
Standard-, & keldjursklass : 40 kr /st för de första två djuren av samma sort, 30 kr/st för ytterligare djur av samma sort med samma ägare.
Agilityklass: För mus, råtta, gerbil, guld-, dvärghamster , exoter: 40 kr /st för de första två djuren av samma sort, 30 kr/st för ytterligare djur av samma sort med samma ägare.
Veteranklass Minimiålder för veteraner: Guld- dvärghamster, mus, råtta som är 1år och 10mån eller äldre -- kanin 6 år eller äldre-->, gerbil som är 2år eller äldre, marsvin som är 5 år eller äldre. För deltagande i endast veteranklassen 30 kr per ägare och djur. För deltagande i både veteran- & standardklass, totalt 50 kr/djur och ägare.
Sätt in avgiften på SSVs Pg 485 43 41-7

Sommarutställning i Höör

Lördagen den 7/7 gör vi repris på fjolårets succé med den uppskattade djurdagen och sommarutställningen på Ullstorps gård utanför Höör! Förra året besökte uppskattningsvis ett par hundra människor tillställningen. Målet är att SSV ska nå ut med information om nyttan och nöjet med smådjur till ännu fler människor denna gång!

Det kommer att behövas många funktionärer under dagen, men även medlemmar som kan hålla i kringaktiviteter. Vill du hjälpa till i caféet, eller kanske hålla i en barnaktivitet där besökande barn får lära känna våra smådjur? Eller tillverkar du något djurtillbehör som du vill visa på ett försäljningsbord? Känner du möjligen till någon annan förening som vill ha ett informationsbord på plats? Hör av dig till styrelsen!

Praktisk info: Utställningen äger rum under tak men flertalet andra evenemang finns utomhus, såsom ponnyridning mm. Det finns inga stolar på plats. Utställare och besökare uppmanas att ta med sig ihopfällbar sittplats samt ev. solskydd/regnskydd om man önskar sitta utomhus.
Endast utedass finnes.
Hundar får inte medtagas in i lokal där agilitytävlingarna äger rum med hänsyn till smådjurens förutsättningar att prestera på lika villkor i en trygg miljö. Det är viktigt att vi alla respekterar detta.

Drive in bedömning samt agility för allmänhetens smådjur äger rum mellan kl. 11-14. Notera att denna bedömning pga av smittskyddsskäl ej tillåter guldhamstrar samt sker i separat byggnad. Kostnad: 40kr/djur.
OBS! Det kan finnas ovaccinerade kaniner på plats som allmänheten medtagit! Det är omöjligt för SSV att kontrollera hela området. Det finns även en kaninfarm i närheten. Detta är en risk som varje medlem måste överväga vid deltagande. För SSV-medlemmar gäller att deltagande kanin måste vara vaccinerad.

Det kommer att finnas möjligheter att köpa fika och lättare lunch!

Varmt välkomna!

 

  • 20180615

Inga nya papovafall har konstaterats och alla utom ett misstänkt fall, förrutom hamstern med bekräftad Papova, har nu kunnat avskrivas. SSV manar till fortsatt försiktighet bland guldhamsterägande medlemmar men kommer att med vissa restriktioner att tillåta guldhamstrar att tävla på sommarutställningen. För mer information om vilka guldhamstrar som får anmälas, se utställningsannons.

/Styrelsen

 

  • INSTÄLLD AKTIVITET: Agilityträning fredag 20/4 i Höör ställs in pga papova-läget (se nedan). Men missa inte våra utomhusaktiviteter i maj!

 

  • VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE PAPOVA

20180405 Konstaterade Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) papova hos en guldhamster med misstänkt vårta som Sydsveriges Smådjursvänner (SSV) låtit skicka in.

Guldhamstern, född i september 2017, har fötts upp av en SSV-medlem men såldes 20171130 till en familj utanför föreningen. Guldhamstern har inte deltagit på utställningar eller aktiviteter i föreningen. I november arrangerade SSV en stor utställning i Hörby där många guldhamsterägare men även allmänhet samlades. Samtliga utställare har informerats om att det kan ha funnits smittade djur alternativt människor som kan ha burit med sig smittan in i lokalen och har ombetts att vidtaga försiktighetsåtgärder samt att granska sina djur.

Tack vare observanta medlemmar har SSVs styrelse fått kännedom om ett par misstänkta fall hos olika ägare med koppling till utställningen i november. Styrelsen understryker att dessa fall dock inte behöver vara papovafall, men på grund av sambandet finns det anledning att hantera fallen som om så vore fallet.

Styrelsen har med anledning av läget beslutat följande:

Totalt utställnings- och aktivitetsstopp för guldhamstrar införs fr.o.m. 20180407. Stoppet gäller tills vidare. Beslut om förlängt stopp tas på styrelsemöte i juni.

SSV informerar övriga hamsterföreningar i Sverige.

Råd och rekommendationer för SSVs medlemmar ska publiceras på SSVs hemsida samt i medlemstidningen.

SSV ska sträva efter att informera allmänheten på olika sätt.

SSV har avsatt medel för ytterligare en obduktion av guldhamster med misstänkta symtom.

Regler och rekommendationer till medlemmarna:

Medlem som haft direktkontakt med konstaterat smittat djur, eller som har djur med misstänkta symtom, ska försätta sig i karantän tills vidare. Det innebär att medlem inte bör sälja, köpa in, transportera eller för annans räkning förvara guldhamstrar. För samtliga medlemmar rekommenderar styrelsen att försiktighetsåtgärder vidtages. Det innebär att guldhamsterägande medlemmar för en tid framöver inte bör besöka varandra eller sälja djur till varandra eller till familjer som redan har guldhamster. För uppfödare rekommenderas en karantän på 8 månader vid inköp av avelsdjur oavsett varifrån djuret kommer. Samtliga medlemmar bör informera guldhamsterägare i sin omgivning om sjukdomen samt verka för att sprida information om hur smittriskerna kan minskas.

Vad är papova?

Papova, Hamster polyomavirus (HaPV), är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar guldhamstrar. Inkubationstiden kan vara uppemot 8 månader och djuret kan bära med sig och sprida smittan utan att själv visa symtom. Smittan sprids genom mikroskopiska droppar av urin och nysningar från smittade djur och viruset kan leva förhållandevis länge utanför värddjuret. Det innebär att en människa eller andra djur kan bära smittan med sig via kläder och hår/päls om man kommit i kontakt med smittade djur. Yttre vårtor, särskilt i ansiktet, och/eller inre tumörer (lymfom) är symtom på papova. För att säkerställa diagnos måste djuret avlivas och skickas in till SVA.

 

 

 

Sydsveriges Smådjursvänner (SSV)…

har funnits sedan 1980 och är en ideell förening där du som är intresserad av smådjur kan vara med. SSV anordnar bedömningsutställningar för gerbiler, råttor, kaniner, hamstrar, möss och marsvin, och agilitytävlingar för gerbiler, råttor, hamstrar och möss.

Här på hemsidan kan du hitta information om de olika djurslagen och om SSV-anslutna uppfödare. Vad som händer i föreningen kan du läsa om i vår kalender. Du kan även hitta länkar till bra och roliga djursidor samt bilder från våra evenemang. 

Vi finns också på Facebook! social_facebook_box_blue

Kommande evenemang

  1. Temakväll i Höör

    oktober 10